REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Fii eco jurnalistul anului!”

Art. 1 Organizator

S.C. MEDIAPRO INTERACTIV S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Tudor Arghezi nr 3B, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului nr. J40/11437/13.07.2006, având codul unic de înregistrare 18850616.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel putin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2 Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul „Fii eco jurnasistul anului!” se derulează in perioada 16 octombrie – 6 decembrie 2009. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3 Condiţiile de participare

Concursul se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, atat offline cat si pe site-ul www.greenblog.ro .

Are drept de participare orice vizitator care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

 • Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
 • Este jurnalist la publicatii online sau offline, scrie despre domeniul auto la momentul desfasurarii concursului si are minim 2 ani de experienta in acest domeniu
 • are permis de conducere categoria B de cel putin 5 ani la data inceperii concursului. Permisul de conducere trebuie sa fie valabil pe toata perioada concursului
 • accesează în intervalul 16 octombrie – 10 noiembrie 2009 site-ul www.greenblog.ro si completeaza formularul de inscriere in concurs cu datele solicitate si cu link-uri catre 5 articole scrise de el pe domeniul auto
 • trimite un articol despre test-drive-ul efectuat cu Opel Insignia pe adresa Organizatorului
 • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului
 • confirmă că a citit şi a înteles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii trustului MediaPro, soţul / soţia acestora cat şi rudele de gradul I ale angajaţilor MediaPro.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoana furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Art.4 Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi idetificării caştigătorului.

Art. 5. Mecanismul concursului


Utilizatorii vor afla de concurs de pe homepage-ul site-ului www.greenblog.ro, din bannerele de promovare si din mail-urile directe catre contacte din bazele de date ale Organziatorului.

Jurnalistii se înscriu în concurs în intervalul 16 octombrie – 10 noiembrie 2009, completand formularul de concurs cu datele solicitate de Organizator. Se pot inscrie in concurs numai jurnalisti care scriu pe domeniul auto la publicatii online si offline din Romania si au experienta in domeniu de minim 2 ani. Pentru a demonstra aceasta experienta in domeniul auto jurnalistii trebuie sa trimita prin formularul de concurs link-uri catre 5 articole scrise de ei.

Pe data de 11 noiembrie 2009 Organizatorul va selecta 35 de semifinalisti din lista tuturor jurnalistilor participanti la concurs pe baza datelor completate in formularul de inscriere in concurs.

Cei 35 de semifinalisti vor fi invitati in perioada 11-30 noiembrie 2009 sa efectueze cate un Test Drive cu Opel Insignia pe un traseu prestabilit din Bucuresti de catre Organizator. Semifinalistii trebuie sa obtina cel mai mic consum si apoi sa trimita Organizatorului pana pe data de 3 decembrie 2009 un articol despre test drive-ul efectuat cu Opel Insignia pentru a se califica in Finala concursului.

Pentru ultima etapa a concursului, Organizatorul va selecta 10 finalisti in urma testului de consum si ii va invita in perioada 5-6 decembrie 2009 sa efectueze un nou Test Drive cu Opel Insignia pe un traseu prestabilit din Bucuresti pentru a obtine cel mai mic consum.

Va fi desemnat „Eco Jurnalistul Anului” si implicit castigator al vacantei in Canada, jurnalistul care obtine cel mai mic consum dintre cei 10 finalisti.

Premiul oferit la concurs consta într-o excursie de 2 persoane la Vancouver, in Canada.

Valoarea premiului este de aproximativ 3000 EUR. Organizatorul nu va oferi castigatorului contravaloarea premiului in bani.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Concursul are mai multe etape iar Organizatorul va desemna semifinalisti , finalisti si un castigatori astfel:

 1. Etapa I:

Pe data de 11 noiembrie 2009 Organizatorul va selecta 35 de semifinalisti din lista tuturor jurnalistilor participanti la concurs pe baza datelor completate in formularul de inscriere in concurs. Semifinalistii vor fi contactati de catre Organizator in baza datelor de contact furnizate. Semifinalistii care au introdus date de contact eronate si nu pot fi contactati vor fi descalificati si se vor selecta alti jurnalisti pentru etapa a doua a concursului. Vor fi descalificati si semifinalistii care nu pot face dovada cu acte a cerintelor obligatorii de participare: permis de conducere, buletin, act care sa dovedeasca ca este angajat ca jurnalist de domeniul auto. Numele semifinalistilor vor fi publicate si pe www.greenblog.ro .

 1. etapa II:

In urma efectuarii Test Drive-urilor cu Opel Insignia si a trimiterii de articole despre Test Drive, Organizatorul va selecta 10 finalisti. Cei 10 finalisti vor fi contactati de catre Organizator, iar numele celor 10 jurnalisti finalisti vor fi publicate si pe site-ul www.greenblog.ro.

 1. etapa III:

In urma efectuarii celui de-al doilea Test Drive in perioada de 5-6 decembrie 2009, dintre cei 10 finalisti va fi desemnat castigator jurnalistul care obtine cel mai mic consum.

Câştigătorului i se va aduce la cunoştintă rezultatul concursului imediat dupa compararea rezultatelor obtinute de toti cei 10 finalisti . De asemenea, numele câştigătorului va fi afişat pe pagina de concurs de pe www.greenbolg.ro .

Pentru a intra in posesia premiului castigatorul este obligat sa prezinte Organizatorului actele solicitate de acesta (buletin, permis de conducere, dovada faptului ca este angajat ca jurnalist in domeniul auto).

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el.

Câştigătorul va fi informat ulterior de catre Organizator cum poate intra in posesia premiului.

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.greenblog.ro , dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul a cel puţin o televiziune natională sau un cotidian national.

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei caştigătoare.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între MEDIAPRO INTERACTIV şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Un comentariu
 1. Green Blog » Blog Archive » Primii eco jurnalisti

  [...] cu ora 10.00. Acestia sunt ceai 10 eco jurnalisti calificati pentru finala de maine, conform regulamentului impreuna cu consumul mediu obtinut de [...]